Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Scrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace LayoutsScrolling Glitter Text Generator & Myspace Layouts

[PETA AL AZHAR BSD]Mukadimah

"Hari ini Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan Aku cukupkan nikmat-Ku, dan Aku rela Islam untukmu menjadi agama." (Q.S.V, Al-Ma-idah,3). Islam adalah agama pilihan Allah untuk umat manusia, juga disebut sebagai nikmat yang paripurna, karena Syariahnya melindungi lima kepentingan utama umat manusia: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta"Kamu adalah ummat terbaik, yang diciptakan untuk kebaikan manusia, selama kamu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah." (Q.S.III,Al "Imran,110). Ayat ini mempertegas bahwa nikmat yang diberikan kepada ummat terbaik yang pernah ada


"Maka hadapkanlah wajahmu ke arah agama Allah dengan benar dan sungguh-sungguh (Membangun) ciptaan Allah sesuai dengan pola fitrah manusia. Tiada perubahan bagi ciptaan Allah ini, itulah agama yang benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Q.S.XXX, Al Rum, 30). Dalam Konteks ini Rasulullah SAW bersabda: "Setiap bayi, dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci bersih). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi." (HR. Bukhari). "Usia 0 sampai dengan 25 tahun adalah usia pendidikan. Bila anak mendapat pendidikan akademi tanpa dibarengi dengan pendidikan agama yang memadai, yang menjadi ruh bagi pendidikan akademi tersebut, maka terjadi pemisahan agama dari kehidupan.


SMA ISlam Al Azhar BSd hadir, ingin menjawab tantang ini. SMA Islam Al Azhar BSD ingin berbagi tanggung jawab dengan orang tua dengan menyediakan system pendidikan duniawi dan ukhrawi. SMA ISlam Al Azhar BSD ingin melahirkan output anak didiknya menjadi manusia utuh, tidak terbelah, puncaknya adalah berakhlak mulia ketika ia seorang diri. Pendidikan yang menghadirkan Allah di setiap lini kehidupan, pada kehidupan materi dan rohani, kehidupan ilmu dan teknologi, kehidupan sosial dan budaya, kehidupan keamanan dan pertahanan, serta kehidupan ekonomi dan politik.


Wassalam,


Muh. Sopyan Sauri, S.Pd
Pustakawan